Wenteltrap of spiltrap

Een trap kan één of meerdere bochten hebben. Als een trap bestaat uit alleen maar bochten wordt dit een wenteltrap of spiltrap genoemd. Een wenteltrap of spiltrap gaat in een spiraalvorm recht naar boven. Het verschil tussen een spiltrap en een wenteltrap is dat een spiltrap een centrale kolom heeft en een wenteltrap niet. Een centrale kolom is een rechte verticale paal aan één kant van de trap die tevens kan dienen als trapleuning.

Een wenteltrap daarentegen heeft 2 gelijke trapleuningen in dezelfde vorm.

Kwarttrap

Een kwarttrap is ook een trap met een bocht, maar geen halve of hele bocht. Een kwarttrap bestaat uit één of meerdere bochten van maximaal 25 procent.

In een kwarttrap met een steek is een bocht verwerkt in de trap die vergelijkbaar is met een steektrap, maar in plaats van het horizontale rustpunt gaan de treden door. Niet in een ronding maar de treden zijn doorgetrokken naar de muur als een puntige bocht, waardoor de steek breder is dan de rest van de trap.

Montage en leuning trap

Ook bij een trap met een bocht of meerdere bochten kunt u afhankelijk van de traplift kiezen voor montage aan de rechter- of linkertrapleuning.

Als u bij een trap met een bocht naar rechts kiest voor montage aan de rechterkant zal u een scherpere bocht maken bij het naar op en neer gaan van de trap met traplift dan wanneer u kiest voor montage in de buitenbocht met de traplift. In de buitenbocht zal u in vergelijking tot de binnenbocht een langere weg afleggen om boven te komen met een traplift.

Parkeerbocht voor uw stoel

Een parkeerbocht van de traplift is handig omdat deze volledige trapruimte biedt bij het niet gebruiken van de traplift.

Een parkeerbocht is een verlenging van de railsysteem waarop de traplift is bevestigd, op deze manier kan het stoeltje worden geparkeerd op een plek onder en/of bovenaan naast de trap.